خبرگزاری ساختمانی 1400

خبرگزاری ساختمانی 1400 | بروز رسانی اردیبهشت ۱۴۰۰

بلوک هبکس AAC | مصالح ساختمانی | کرج - 09139741175-09139740143

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مصالح ساختمانی کرج, بلوک های هبلکس : *عایق صوتی بالا 3 برابر سفال *عایق حرارتی 4 ساعت برای ضخامت 10 سانتی متر با وزن مخصوص استاندارد *مقاوم09139741175//09139740143

ارسال به تهران و کرج و دماوند 1 روزه میباشد

مقالات دیگر...

خبرگزاری ساختمانی 1400 - QR Code Friendly

مقالات

Template Design:Dima Group